Simon berättar om när han förstod vad Jesus verkligen hade gjort för honom.

Bara nåd


Se videon på Instagram

Simon växte upp i ett kristet hem där Gud var en naturlig del i hans liv. Men en dag föll poletten ner och han förstod vad Gud hade gjort för honom.

Simon visste vem Gud var och att Han var en han alltid kunde lita på och gå till. Men han visste inte vad Gud hade gjort för honom. Att Gud hade sänt sin son Jesus till jorden. Simon hade gått i kyrkan och söndagsskolan men hade ändå inte förstått att Gud ville ha en personlig relation med honom.

En dag föll poletten ner och Simon insåg snabbt att det är verkligen inget han har gjort för att förtjäna det.
Han nämner bibelstället Ef 2:8 där det står ”Av nåden är ni frälsta, genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det”.
Och så pratar han om ordet nåd. Det är inte ett ord som vi använder så mycket men som är väldigt stort. Att få något som man själv inte förtjänar är väldigt stort säger han.

-Gud har gett oss det största som vi kan få, Jesus Kristus sin son som dog för oss och för våra synder och för det får jag vara evigt tacksam för, säger Simon.

Simon fick förstå vad Gud har gjort för oss människor. Att vi är frälsta av nåd. Vi förtjänar det inte men Gud ger det som en gåva till oss för att Han vill ha en relation med oss. Har du tagit emot gåvan och påbörjat din relation med Gud?

Julia bad fick svar om en bön om tid.

”Han vill verkligen veta allt som vi önskar”


Se videon på Instagram

Julia fick uppleva Guds trofasthet när Han svarade på hennes böner efter att hon hade vänt sig till Gud.

För ungefär två år sedan upplevde Julia hur hon hade väldigt lite tid med det hon skulle hinna.
-Jag hann inte med det som jag ville göra, säger hon. Hon bad till Gud. Hon sa till Gud vad hon ville hinna med och att hon hade för lite tid. Hon sa att hon ville hinna med att läsa bibeln, gå till kyrkan, plugga och träna. Hon bad också om att få ett sommarjobb.

Ett halvår senare så fick hon ett sommarjobb utan att hon hade sökt det. Då tänkte Julia tillbaka på halvåret som hade varit.
-Gud har verkligen varit så trofast, säger hon. Hon berättar att hon verkligen har hunnit med allt hon bad om. Julias uppmuntran är att Gud är ute efter att ha en relation med oss människor.
-Han vill verkligen veta allt som vi önskar

Idag kan Julia titta tillbaka och se hur trofast Gud har varit mot henne. Julia fick vänta ett halvår på det sommarjobbet hon hade bett om. Om du tvivlar på Guds trofasthet eller väntar på ditt bönesvar, ge inte upp. Fortsätt be och vänta för Gud kommer att svara, Han är trofast.