Sonja insåg att hon inte kunde leva som hon gjorde


Se videon på Instagram

Sonja, ung Kungälvsbo från norra Sverige, hade under hela sitt vuxna liv brottats med depression – något som höll på att krossa henne. När hon stod i valet mellan att leva vidare eller dö kom hon att tänka på Jesus – något som hjälpte henne ur den omöjliga situationen hon befann sig i.

Sonja kom till ett vägval i livet. Det kändes som att hon aldrig hade varit lycklig på djupet, på riktigt. Hennes liv var ledsamt och fullt och hon kände sig full av förvirring. Sonja förklarar det som att hon ständigt fick kippa efter andan och trampa vatten. Det var jobbigt och krävande för henne.

– Allting var så himla förvirrat. Det var som att snurra runt i yttre rymden. Jag sökte hela tiden efter någonting att hålla fast vid. Så fort jag trodde att jag hittat någonting att hålla fast vid, så gled det undan. Det var som evig tomhet.

Död eller liv

Sonja kände att hon bara hade ett val. Det var om hon ville fortsätta att leva eller inte. Hon frågade sig själv om hon skulle hon leva vidare eller om skulle hon avsluta sitt liv.

– Jag kände mig tvungen att välja, vill jag leva eller vill jag dö? Jag insåg att jag inte kunde fortsätta leva som jag gjorde, berättar Sonja.

Kom att tänka på Jesus

När hon inte orkade fundera mer kom hon ihåg att det fanns kraft i namnet Jesus, så hon testade. Hon bad till Jesus och hon kände som att hon fann det som hon så länge hade sökt efter. Sonja upplevde det som om Gud lyfte upp henne och satte henne på en klippa. Nu kunde hon äntligen andas – på riktigt, och slippa kämpa som förr.

Fann tryggheten

Tidigare i sitt liv hade hon gång på gång trott att hon hade funnit meningen, men de lösningar hon funnit hade svikit henne – om och om igen. Det var en evig tomhet, berättar hon. Nu upplever Sonja att hon funnit den klippa och trygghet som hon längtat efter. Sonja beskriver det som om att hon kände att Gud hade dragit i henne och velat att hon skulle få en relation med Honom. Det kunde inte ha blivit på något annat sätt än att hon vände sig till Honom. Det har blivit skönt att andas och varje andetag är inte längre än kamp, säger hon.

–Jag känner värme när jag tänker på Jesus. Jag vet att Han är där! säger Sonja hoppfullt och det syns att hon valt livet. Livet tillsammans med Jesus.