Jonathan Yngfors

Lina jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig!


Se videon på Instagram

Även om du alltid har vetat eller trott att någonting är på ett speciellt sätt, så känner du säkert igen dig i att börja tro på lögner istället om du hör dem tillräckligt ofta. Det var precis vad som hände Lina. Lina är 19 år gammal och kommer från Göteborg. Hon är uppväxt i en kristen familj och har alltid trott på Gud.

En dag började Lina tänka att Guds kärlek var någonting hon behövde förtjäna för att få ta emot. Hon tänkte att Guds kärlek var någonting hon behövde prestera för att få. Lina trodde att Gud var arg på henne och att hon inte räckte till som hon var. Ibland tänkte hon att Gud var besviken på henne och att han dömde henne för vad hon gjorde.

I våras fick hon se vem Gud verkligen är. Han visade för henne att hon alltid får komma precis som hon är och inte alls behöver prestera någonting för att bli älskad. Istället fick Lina höra hur stolt han är över henne och förstod igen att han är en god Gud som är väldigt glad för just henne.

En dag när Lina var i skolan hörde hon Guds röst säga;

Lina jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig!”.

Lina vågade ta emot Guds kärlek och förstod att han älskar henne. Gud är en god och bra pappa som inte alls är besviken eller har ouppnåeliga krav. Gud är nöjd med både Lina, dig, mig och alla andra. Vi behöver inte prestera för att få vara hans barn.

Efter den dagen som Gud talade till Lina har hon fått en ny glädje och en trygghet i sitt liv. Hon vet att Gud är för oss, och med oss, och han har tagit bort den osäkerhet som hon bar på.

Vågar du ta emot den stora kärlek som Gud har för dig?